Kommunstyrelsen den 21 juni

På sista mötet inför sommaruppehållet så var det inte så många beslut som togs. Beslut togs om att fortsätta att bevilja Öckerö IF, Hönö IS och IFK Björkö 40 000 kr för fortsatt samarbete kring fritidsverksamhet för ensamkommande flyktingungdomar. Verksamheten har varit framgångsrik och omtyckt den tiden den funnits så att kommunen kommer att fortsätta […]

Kommunfullmäktige den 16 juni

Kvällens stora diskussionsämne blev naturligtvis budgeten för 2017. Efter votering vann Öckeröalliansens förslag och nedan bifogas en text om vad förslaget omfattar. Det enda anmärkningsvärda i debatten var att SD ansåg att kostnaderna generellt skulle minskas radikalt och att man inte ansåg att något av de lagda förslagen var bra. Sedan röstade man ändå för […]

Kommunfullmäktige den 26 maj

För att klara av framtida utmaningar i kommunen, inte minst kostnadsmässigt, är det viktigt att kommunen hänger med i den digitala utvecklingen. På dagens Kommunfullmäktige gavs information om vilka möjligheter kommunen har att utveckla digitaliseringen exv. genom att införa olika digitala lösningar, vilket oftast blir kostnadseffektivare och ger en bättre kvalité i verksamheten. Kommunfullmäktige antog […]

Kommunstyrelsen den 31 maj

Det har varit en besvärlig uppgift att få plats med allt vi vill vid biblioteket på Öckerö. Dels givetvis biblioteket men också en ny vårdcentral ska få plats. Dessutom finns det önskemål om att både en fritidsgård och en familjecentral förläggs till området. Därför gjordes en utredning som redovisades på dagens möte. Dessvärre visar det […]

Kommunfullmäktige den 21 april

Mötet handlade till största delen om bokslutet för år 2015. Nedan finns en sammanfattning av året från Kommunstyrelsens ordförande. I övrigt finns det en länk till årsredovisningen där bl.a. alla nyckeltal finns och uppföljning av de mål som satts upp. En mycket intressant läsning för den intresserade. http://www.ockero.se/download/18.47e7ea7c154129be0ff6217/1461250585068/Årsredovisning+2015.pdf Året som gått 2015 Människor på flykt […]