Kommunfullmäktige den 24 november

Huvudämnet för kvällen var budgetförslaget för 2017. Det som hänt sedan juni då vi beslutade om budgeten är att prognosen om skatteintäkter sjunkit dramatiskt. För vår del har det inneburit att vi får drygt åtta mnkr mindre än vad prognosen visade i juni. Ekonomichefen hade en genomgång på vad som händer i ekonomin i Sverige […]

Kommunstyrelsen den 15 november

Tornstaden gav en uppdaterad information om vad som händer med detaljplanen Öckerö centrum. Man har i den nyare versionen tagit hänsyn till de synpunkter som framkom vid medborgardialogen tidigare i höst. Tidsplanen är att den ska gå på samråd efter årsskiftet och komma till Kommunfullmäktige innan sommaren 2017. Revisorerna var på besök och vi diskuterade […]

Kommunstyrelsen den 1 november

Detta är ett budgetmöte för 2017 för höstprocessen och ekonomichefen gick därför igenom de ändrade förutsättningarna för budgeten. Sedan i juni då Kommunfullmäktige tog beslut om budget 2017 har det skett stora förändringar i våra förutsättningar. SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, har skrivit ned sin prognos så att vi tappat närmare 13 mnkr i skatteintäkter. […]

Kommunfullmäktige den 27 oktober

Mötet handlade mest om besvarande av motioner och av medborgarförslag. Vi fick också en delårsrapport där prognosen visar att kommunen kommer att göra ett överskott på c:a 3,7 mnkr, vilket är 8,6 mnkr än vad budgeten visar. Den visar också att vi är på god väg att uppfylla alla de mål som finns för året […]

Kommunstyrelsen den 18 oktober

Vi fick en information om den avsiktsförklaring som det är meningen ska skrivas med Hemsö. Utkastet var ett förslag från Hemsö och det återstår en hel del arbete innan den blir acceptabel. Målsättningen är att sälj att antal fastigheter dels för att minska på låneskulden och därmed också risken vid en ränteuppgång, dessutom för att […]