Kommunstyrelsen den 7 februari

Vi fick en uppföljning av Kommunstyrelsens verksamhet när det gällde både måluppfyllnad och ekonomi. Vad gäller målen så är de flesta påbörjade och en del redan uppfyllda men vi har också några som inte är godkända. Däribland finns att vår handlingsplan för jämställdhet inte är antagen men den är på gång. Vårt mål om förbättrade […]

Kommunstyrelsen den 17 januari

Det beslutades att vi ska skriva kontrakt med ÖFAB om att hyra gamla läkarvillan som fritidsgård. Beräknad inflyttning blir till hösten 2017 när utflyttning av befintlig verksamhet har skett till nya vårdcentralen på Öckerö. Äntligen verkar det som att frågan om en fritidsgård är löst och vi ser nog alla fram mot inflyttningen. Vi tog […]

Kommunfullmäktige den 15 december

Det blev ett kort möte med Kommunfullmäktiges sista möte för året. Förutom ändringar i plan- och byggtaxan och ett ägartillskott till ÖFAB för skateparken beslutades om en ny årsplan för 2017. Den större förändringen där är att kommunchef och ekonomichef ges ett större ansvar i budgetarbetet. Vi avslog också en motion om fria resor för […]

Kommunstyrelsen den 6 december

Vi beslutade om att tilldela Sara Lyckesten priset för särskilda insatser inom kultur-och fritidsområdet. Sarah Lycksten är fotografen som har specialiserat sig på gammaldags analog fototeknik. Hon har rustat upp en gammal ladugård på Hönö till galleri och ateljé. I galleriet genomför hon kulturarrangemang och erbjuder kurser och föredrag i fotografi. I boken ”Öa” har […]

Kommunfullmäktige den 24 november

Huvudämnet för kvällen var budgetförslaget för 2017. Det som hänt sedan juni då vi beslutade om budgeten är att prognosen om skatteintäkter sjunkit dramatiskt. För vår del har det inneburit att vi får drygt åtta mnkr mindre än vad prognosen visade i juni. Ekonomichefen hade en genomgång på vad som händer i ekonomin i Sverige […]