Kommunstyrelsen den 13 september

Vi inledde med en rundvandring i Rörös naturområde. Vi fick en bra guidning om hur området sköts, hur man genom håller nere växtligheten bl.a. genom att ha både får och hästar i området. Som ett svar på ett medborgarförslag gav vi förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att anlägga en hundrastgård på Björkö. Vi […]

Kommunstyrelsen den 23 augusti

Mötet inleddes med en redovisning av vd:n för SOLTAK Bengt Gustafsson, hur verksamheten har utvecklat sig de senaste året. Detta med anledning av att vi måste ta ställning i år om vi ska vara medlemmar ytterligare fem år. Nyheten var att vi kan ta del av olika systemplattformar utan att göra personalöverföringar. För vår del […]

Kommunstyrelsen den 21 juni

På sista mötet inför sommaruppehållet så var det inte så många beslut som togs. Beslut togs om att fortsätta att bevilja Öckerö IF, Hönö IS och IFK Björkö 40 000 kr för fortsatt samarbete kring fritidsverksamhet för ensamkommande flyktingungdomar. Verksamheten har varit framgångsrik och omtyckt den tiden den funnits så att kommunen kommer att fortsätta […]

Kommunfullmäktige den 16 juni

Kvällens stora diskussionsämne blev naturligtvis budgeten för 2017. Efter votering vann Öckeröalliansens förslag och nedan bifogas en text om vad förslaget omfattar. Det enda anmärkningsvärda i debatten var att SD ansåg att kostnaderna generellt skulle minskas radikalt och att man inte ansåg att något av de lagda förslagen var bra. Sedan röstade man ändå för […]

Kommunfullmäktige den 26 maj

För att klara av framtida utmaningar i kommunen, inte minst kostnadsmässigt, är det viktigt att kommunen hänger med i den digitala utvecklingen. På dagens Kommunfullmäktige gavs information om vilka möjligheter kommunen har att utveckla digitaliseringen exv. genom att införa olika digitala lösningar, vilket oftast blir kostnadseffektivare och ger en bättre kvalité i verksamheten. Kommunfullmäktige antog […]