En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer

 

I lördags presenterade partiledarna i Alliansen en överenskommelse som innebär en tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer. Reformen innebär en skattesänkning om totalt 5 miljarder kronor som kommer alla pensionärer till del.

 

Skattelättnaden gäller för alla dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år och betalar skatt. Skattesänkningen föreslås gälla från den 1 januari 2011. Med tidigare skattelättnader har alliansregeringen härmed sänkt skatterna för pensionärer med ca 10,5 miljarder kronor sedan 2006.

 

Förslaget innebär för en ensamstående pensionär med full garantipension, född 1937 eller tidigare, en skattesänkning på ca 1200 – 1400 kronor per år beroende på kommunalskattenivå. För en pensionär med 150000 kronor i inkomst innebär förslaget en skattesänkning på ca 2400 – 2800 kronor per år beroende på kommunalskattenivå.

 

Tillsammans med de två tidigare skattesänkningarna innebär detta för en ensamstående pensionär med full garantipension, född 1937 eller tidigare, en sammanlagd skattesänkning på ca 4500 – 5400 kronor per år, beroende på kommunalskattenivå. För en pensionär med 150 000 kronor i inkomst innebär den samlade skattelättnaden ca 4900 – 5800 kronor per år beroende på kommunalskattenivå.

Kommentera