Konflikterna mellan Alliansen och Vänsteroppositionen III

Välfärden: kvalitet i välfärdens verksamheter eller tillbaka till flum och väntetider? 

Under finanskrisen har vi försvarat de viktiga välfärdsverksamheterna. Nu vill vi fortsätta utveckla och förbättra skolan, sjukvården, omsorgen samt rättsväsendet.

 Alliansens budskap:

  • Vi prioriterar kvalitetsförbättringar i välfärden före utbyggda bidragssystem.
  •  Skolan behöver ett större fokus på kunskap. Det är viktigt med tidigare betyg för att kunna hjälpa elever med svårigheter.
  • Tillgängligheten och valfriheten i sjukvård och omsorg måste förbättras. Vi vill få bort vårdkö­erna och stärka kvaliteten.
  • Krafttag mot brottsligheten. Genom att fortsätta rusta upp rättskedjan och stärka det förebyg­gande arbetet kan tryggheten stärkas.

 Konflikterna med vänsteroppositionen:

  • Nya resurser till välfärden eller utbyggda bidragssystem? Vi sätter välfärdens kärna främst.
  • Mer kunskap i skolan eller tillbaka till flumskolan? Vänsterpartiet vill införa ett förbud mot läxläsning.
  • En bra sjukvård och äldreomsorg med hög kvalitet eller tillbaka till köerna? Oppositionen motar­ betar vårdvalet och är kvar i samma sjukvårds- och omsorgspolitik som väljarna röstade bort.
  • Fler poliser och skärpta påföljder eller flathet mot våld och brott? Vänsterpartiet vill återinföra halvtidsfrigivningarna.

Kommentera