Flytten av Hälsös mellanstadium flyttas fram ett år

I maj 2009 beslutade Barn- och Utbildningsnämnden att mellanstadiet skall centraliseras till Öckerö och Hönö. Vi Kristdemokrater och Moderater var då tydliga med att förutsättningen för detta var att alla förberedelser för elevernas flytt skulle vara klara. Det visar sig nu att Kompassenskolans om- och tillbyggnad inte kommer att vara klar till skolstarten i höst. 
Beslutet om att flytta elever i årskurs 4 – 6 från Hälsö läsåret 2010/2011 genomförs därför först läsåret 2011/2012. Detta beror på att tillbyggnaden på Kompassen skolan inte är färdig och att planarbetet runt Hälsö förskola inte är klart. 

Vår målsättning är att skolan på Hälsö skall ha gemensamma lokaler inför skolstarten och att planarbetet kring Hälsö förskola skall vara klart till läsåret 2011/2012. 

Barn- och Utbildningsnämnden tog därför ett beslut i onsdags på Kristdemokraternas och Moderaternas initiativ som lyder:  

Förslag till beslut

att
elever i årskurs 4 – 6 på Hälsö skola flyttar till skolor på Öckerö, Björkö eller Hönö hösten 2011.

att
elever i nuvarande årskurs 5 på Kompassen skolan hösten 2010 kommer att gå på Minnesten skolan läsåret 2010/2011.
att
elever som börjar årskurs 4 på Knippla skola hösten 2010 går kvar på Knippla skola läsåret 2010/ 2011. Läsåret 2011/2012 flyttar de till skolor på Öckerö, Björkö eller Hönö. Elever i årskurs 5 och 6 går i skola på Öckerö, Björkö eller Hönö enligt tidigare beslut 2008-05-21.

 

 

En kommentar för “Flytten av Hälsös mellanstadium flyttas fram ett år

  1. Hej!

    Ett klokt beslut som jag och Fp självklart ställer oss bakom.

    Tack för det.
    Hälsningar
    Ingvar

Kommentera