Samråd med Trafikverket

Idag hade vi på mötet med arbetsutskottet besök av Trafikverket. Trafikverket, som bildades den 1 april, är en sammanslagning av Banverket och Vägverket med små inslag från Sjöfartsverket och Luftfartsverket. 

Två gånger om året har vi dessa samråd där vi diskuterar allt som finns inom Trafikverkets verksamhetsområde och som berör Öckerö kommun. 

Idag diskuterades och informerades om utbyggnaden av väg 155. Byggnationen av kollektivtrafikfält och planfria korsningar kommer att påbörjas efter sommaren men avstängningen av en fil i vardera riktningen kommer att ske efter semestern. Denna fil kommer under byggnationen att användas som kollektivtrafikfält. Enligt de senaste beräkningarna kommer pengarna också att räcka till en planfri korsning vi Sörredsmotet. Byggnationen skall vara klar till 2013. 

Utbyggnaden av fortsättningen på väg 155 från ICA Maxi mot Lilla Varholmen är numera också finansierad. Där kommer det att byggas ett busskörfält samt en terminal för bussarna på Lilla Varholmen. Tanken är att denna skall finnas mellan de båda färjelägena. 

Kommunen kommer också att bygga ut pendelparkeringarna på Björkö Grönevik med 15 – 20 platser. Detta för att förbättra möjligheterna att kunna åka kollektivt. 

Ett önskemål från oss var en ny färjetur på Hönölinjen kl 23.40 från Lilla Varholmen på vardagar. Ett önskemål som man skulle ta med sig och titta på. Vi påtalade också att det för oss är av stor vikt att trafiken till Nordöarna utökas. Det är en förutsättning att det finns en väl fungerande färjetrafik till Nordöarna för att människor skall kunna bo och kunna pendla därifrån.

Kommentera