Öckerö hamnplan

Snart kommer vårt bostadsbolag Öckerö Bostads AB att börja iordningsställa Öckerö hamnplan. Avsikten är att det skall vara klart till den 28 april, samma dag som Systembolaget öppnar. Meningen är att skapa en yta för kundparkering och för kundvagnar. Även övergångsställena kommer att ordnas så att det blir lättare att dra kundvagnar över samtidigt som det skapar en säkrare trafikmiljö.

Samtidigt fortskrider arbetet med utformningen av hela Öckerö centrum. Väl programplanen är klar kommer arbetet att fortskrida på detaljplanenivå. Detta arbete skall förankras både bland kommuninvånarna, företagare, näringsidkare samt inom politiken. Meningen är att vi skall skapa ett livskraftigt centrum till gagn för hela kommunen.

Kommentera