Systembolaget

Arbetet med att bygga om den gamla Posten för Systembolaget till en modern butik har pågått under vintern. Arbetena har gått bra och de verksamheter som finns i huset och runt omkring har trots störningar fungerat bra. Systembolaget har tagit över lokalen och håller nu på med inredning. Systembolaget beräknar att öppna butiken den 28 april.

Under byggtiden har parkeringarna runt bankhuset varit avstängda för kunder och dessa har hänvisats till Öckerö hamnplan. Denna lösning kommer att gälla även i fortsättningen. Orsaken till detta är att vi vill skapa en säker trafikmiljö för besökare till de olika verksamheterna i området. Det kommer att finnas ett antal P-platser för funktionshindrade i anslutning till Folktandvården.

Kommentera