Färre jobb med Miljöpartiets politik

Moderaterna har låtit Sifo undersöka hur väljarna ser på några av Miljöpartiets förslag. Vi har samlat ihop svaren från SIFO-undersökningen för att ge en snabb överblick i hur Miljöpartiet saknar stöd för sina förslag.

Höjda skatter
76 procent tycker att det är dåligt att höja inkomstskatterna för låg- och medelinkomsttagare.

Billigare att anställa unga
86 procent uppskattar att det har blivit billigare att anställa unga.

Arbeta mindre
55 procent anser att det är orealistiskt att minska den generella arbetstiden till sex timmar per dag.

Snabbavvecklad kärnkraft
Inte ens var tredje väljare tycker att det är en bra idé att snabbt avveckla kärnkraften i Sverige.

Betyg i skolan
81 procent motsätter sig ett avskaffande av betygen för elever i grundskolan. 

Bensinpriset
84 procent vill inte ha en skattehöjning på bensin på två kronor.

Avskaffa straff på brott
10 procent stödjer linjen om att avskaffa livstidsstraff för mord.

Avskaffa försvaret
18 procent stödjer linjen om att avskaffa det militära försvar på sikt.

Fastighetsskatt
66 procent motsätter sig ett återinförande av fastighetsskatten.

“Miljöpartiet har tidigare gett besked om höjda skatter för låg- och normalinkomsttagare samt höjda arbetsgivaravgifter för unga under 26 år. Valmanifestet presenterar inga nya svar på hur jobben ska bli fler. Tvärtom är det en lång löfteskatalog där vare sig kostnader eller tillräcklig finansiering anges. Stora skattehöjningar på bilresor, återinfört friår och snabbavvecklad kärnkraft, skulle försämra förutsättningarna för Sveriges ekonomiska återhämtning.”

Moderaterna har en annan idé. Det är viktigt att fortsätta på arbetslinjen och bygga ut den. Det är först när alla som vill och kan också gör det Sverige blir ett föregångsland.

Kommentera