Utveckling av Hönö Klåva

Hönö Klåva är ett område i kommunen som har en stor potential att utvecklas. Där finns det områden som kan användas till att göra Klåva till ett riktigt väl utvecklat besökscentrum. Redan idag finns det flera butiker som drar många besökare men det finns ytterligare potential att förbättra detta ytterligare. Exv. skulle man kunna satsa mer på besöksnäringen genom att enbart ha affärer eller butiker i området.

Kommunen är idag med i ett EU-projekt där näringsidkarna ingår och där man skall ta fram en gemensam målsättning med Klåva-området. Detta är en bra start men vi avser nu också att starta en Klåva hamn-grupp där vi tillsammans med hamnföreningen, fastighetsägarna och näringsidkarna skall ta fram en avsiktsförklaring hur vi vill se att Klåva-området skall utvecklas. Väl detta är gjort är det avsikten att alla beslut och åtgärder som vidtas skall tas i den riktningen som är överenskommet i avsiktsförklaringen.

Vi gjorde samma sak med Öckerö hamn för flera år sedan. erfarenheten är att detta tar tid men om alla parter vill nå samma mål så kommer man till slut att kunna genomföra stora förändringar.

En kommentar för “Utveckling av Hönö Klåva

  1. Helt otroligt Arne. Jag skrev i min blogg och du tänkte samma sak….

    /Bengt Göran Grönlund

Kommentera