Samrådsmöte med Posten

Idag var representanter i kommunhuset och hade samråd om den framtida pakethanteringen i kommunen. Med på mötet var också inbjudna representanter från Rörö, Hyppeln, Källö-Knippla, Kalvsund och Grötö. Problemet är att allt eftersom Posten lägger ner sina Företagscentrum så försvåras deras möjligheter att leverera paket till våra mindre öar. Med den nya organisationen så skulle paket endast kunna levereras till Statoil på Hönö eller till Skeppshandeln på Björkö. Självklart är detta en lösning som inte är acceptabel för de mindre öarna. Framförallt för de äldre, som dessutom i många fall inte har bil, skulle detta vara ett stort avbräck i möjligheterna att kunna beställa varor via paket.

 Dagens möte handlade framförallt om att Posten ville ha reda på och diskutera hur vi kan lösa den framtida servicen till våra mindre öar. Efter en information om Postens framtida organisation så började idéerna att ta form hur man skulle kunna lösa servicen. Posten fick med sig från mötet ett antal olika förslag hur man skall kunna ha en fortsatt bra service till de mindre öarna.

En eloge till Posten som på detta sätt kommer ut för att tillsammans med kommuninvånare och koommunen gemensamt vill komma fram till en lösning som är acceptabel för alla parter. Nu skall Posten ta med sig våra förslag och bearbeta dessa för att återkomma med mer konkreta förslag. Det är bara att hoppas att vi lyckats att påverka Posten till en fortsatt bra service till samtliga våra kommuninvånare.

Kommentera