Sverige är på väg ur krisen

För år 2011 räknar man att tillväxten kommer att vara mellan 3 – 3,5 %. Detta är vad man kan anse som en mer normal tillväxt. Dock ej att jämföra med toppnoteringar på 5 % som vi haft under senare år.

Arbetslösheten förväntas att toppa vid drygt 9 % under 2010. Detta skall jämföras med de 12 – 14 % som man spekulerade i för bara ett år sedan. Det är också så att vi idag faktiskt har fler sysselsatta än vad vi hade år 2006.

Denna vändning i ekonomin och det faktum att Sverige står väl rustat är ingen slump. Enligt Maastricht-termer så har Sverige idag en skuldsättning på 41 % av BNP. Detta skall jämföras med de 46 % som det var då Alliansregeringen tog över från Socialdemokraterna. Hade regeringen följt råden från Tomas Östros och Mona Sahlin att spendera mer pengar hade vi varit i samma situation som nu exv. England befinner sig i.

Utöver detta har regeringen gjort ett antal åtgärder för att få fart på ekonomin. Skatterna har sänkts med 100 mdr kr vilket beräknats skapa 100 000 nya jobb, man har skapat 100 000 nya platser för utbildnings- och aktiveringsåtgärder, ROT- och Rut-avdragen är jobbskapande samt en stor utbyggnad av infrastrukturen. Dessutom har bolagsskatten och arbetsgivaravgifterna sänkts.

 A-kassan är numera en omställningsförsäkring istället för ett bidragssystem samt att Alliansregeringen sätter in arbetsmarknadsåtgärder istället för att sjukskriva människor vilket den socialdemokratiska förra regeringen hade som ett universalmedel.

Den 19 september skall väljarna ta ställning till om man vill att Sverige skall fortsätta på denna inslagna linje eller om man vill återgå till den gamla politiken som nu företräds av Vänsteroppositionen. Valet står mellan låga skatter som skapar arbete eller höga skatter för att höja bidragen, arbetsmarknadsåtgärder istället för sjukskrivninger, RUT-avdrag som skapar arbetstillfällen främst för kvinnor och invandrare eller en större svart arbetsmarknad och inte minst Anders Borg eller Tomas Östros som finansminister.

Kommentera