Arbetslösheten sjunker åter i Öckerö kommun

Arbetslösheten i Öckerö kommun sjönk i mars månad från 2,5 % till 2,2 %. Detta är den klart lägsta siffran i hela västra Götalandsregionen. Andelen i program med aktivt stöd ökade från 1,7 % till 1,9 %. 

För riket är de jämförbara siffrorna att arbetslösheten minskade från 4,3 % till 4,1 % med andelen i program med aktivt stöd ökade från 3,0 % till 3,2 %. 

Jämförelsevis med vår egna region och inte minst med riket har Öckerö kommun en noterbart lägre siffra. Detta är något som vi som kommun har en väldigt stor fördel av. Att vi trots stora varsel och uppsägningar på Volvo samt en nedgång i fisket ändå kan ha en så låg arbetslöshetssiffra. 

Att andelen i program med aktivt stöd ökar är ett resultat av Alliansregeringens satsningar på att människor skall få aktiv hjälp och inte sjukskrivas eller förtidspensioneras vilket var socialdemokraternas strategi under förra mandatperioden.

Kommentera