Möte med Kommunstyrelsen

På gårdagens möte med Kommunstyrelsen fick vi inledningsvis en information om ombyggnaden av Fotö skola. Imponerade vad en arkitekt kan få ut av en yta och få det att bli så bra. Enligt uppgift har samverkan med personal och föräldrar också gått bra. 

En viktig fråga var angående huvudmannaskapet för trafiken i Västra Götaland. Från Öckerö kommun har vi sedan länge haft den åsikten att det är bäst att det bästa är att Västra Götalandsregionen är ägare till Västtrafik. Det är mycket enklare än dagens konstruktion på 50 st ägare. Fördelen för oss blir då också att vi skatteväxlar en gång för alla och sedan behöver vi inte som det är nu budgetera extra för underskott som uppkommer. Detta innebär också att det blir regionen som till stor del får bära kostnaderna av utbyggnaden för att klara k2020. Jag är också övertygad om att vi även fortsättningsvis kommer att ha samma insyn och möjligheter att påverka som vi har idag. Dvs. att möjligheterna att påverka redan idag för den lilla kommunen är ytterst begränsat mycket p.g.a. den komplexitet som trafiken är i regionen. 

Vi tillstyrkte också ett ökat bidrag för Västkuststiftelsen. De sköter många naturområdena samt en el strandstädning och det är viktigt att detta fungerar bra. Vi vill dock se att denna verksamhet samordnas med all annan verksamhet som håller på med liknande saker.

Kommentera