Miljöpartiet klarar inte jobben

Under de senaste åren har svensk ungdomsopinion förändrats avsevärt och bland unga kommer valet i september stå mellan Moderaterna och Miljöpartiet. Jobbfrågan är helt central i årets valrörelse men samtidigt står Miljöpartiet utan förslag för fler unga i jobb. Snarare kommer deras förslag försämra möjligheterna för unga att få arbete. När Alliansen vill göra det ännu billigare att anställa unga människor genom att sänka arbetsgivaravgiften för att fler unga ska få jobb då svarar Vänsterexperimentet med en särskild ungdomsskatt. Får Miljöpartiet sin vilja igenom så kommer det bli dubbelt så dyrt att anställa unga människor. Är det rätt sätt att möta ungdomsarbetslösheten? Utöver ungdomsskatten så säger Miljöpartiet nej till RUT-avdraget som har gett många unga människor med svag förankring på arbetsmarknaden jobb. Det tillsammans med att rösta mot skattesänkningar som har gett unga människor, ofta med låga inkomster, betydligt mer kvar i plånboken varje månad är inte en ungdomsvänlig politik.

Även ur ett miljöperspektiv är det kontraproduktivt att säga nej till jobbskattavdragen. Nu genomför Alliansen det gröna skatteskifte som den förra regeringen inte klarade av. Vi har höjt koldioxidskatten samtidigt som vi sänker skatten på inkomst. Med Alliansens politik får fler människor råd att handla miljövänligt och välja miljövänligt. Får Miljöpartiet bestämma är det bara höginkomsttagare som har råd att leva miljövänligt. Att så dogmatiskt säga nej till att ge unga möjligheter till jobb är förvånande för ett parti som lätt svänger när opinionsvindarna blåser.

För två år sedan (25 april 2008) skrev Miljöpartiets ungdomsförbundsföreträdare i Dagens Nyheter: “Den sedelpress som vänsterns politik förutsätter kan direkt äventyra samhällsekonomin. Vänsterns krav att förbjuda tusentals friskolor minskar inte de problem som finns i skolan. Framför allt är det uppenbart att vänsterns band till kommunismen fortfarande lever.” Nu låter det annorlunda och handlar istället om ett “rödgrönt samarbete”. Uppenbarligen finns det många företrädare inom Miljöpartiet som tycker det beklagligt att partiet har övergivit sin gröna och många gånger frihetliga profil till förmån för en vänsterorienterad bidragslinje. Att Vänsterpartiet har tagit kontrollen över Vänsterexperimentet blir en självklarhet när både Socialdemokratin och Miljöpartiet kan tänka sig ha kvar RUT-avdraget men blir överkörda av Vänsterpartiet. Alternativen i svensk politik har inte varit tydligare och med Miljöpartiets brist på jobbpolitik kommer allt fler unga söka sig till Moderaterna för svar på hur jobben ska bli fler. Det är bara genom att göra det enklare och billigare att anställa unga människor samt underlätta för företag att växa som fler unga kan få jobb. Inte genom Miljöpartiets ungdomsskatter.

Niklas Wykman
Förbundsordförande i MUF

Kommentera