Möte med Fiskekommunerna

På dagens möte behandlades bl.a. remissen om det nya verket för havs- och vattenmiljöfrågor. I stora drag är vi nöjda med remissen men vi påpekar att det är nödvändigt att alla frågor som knyts till det nya verket också fysiskt skall behandlas på samma ställe.

Utskrotningen av fiskefartyg fortsätter med att ytterligare 24 st nu fått beviljat skrotbidrag. Därav 15 st från Bohuslän och Göteborg och 4 st från Öckerö kommun. Ett problem som kan vara i samband med detta är att dessa yrkesfiskare istället köper nya fartyg för att exv. fiska kräfta. detta kan få till effekt att dagens kräftfiskare får en lägre lönsamhet.

Det kommer ett förslag på en ny fiskelag den 15 juni. Ryktesvägen så innehåller den förslag på stora begränsningar av fritidsfisket av hummer. Detta är givetvis något som vi måste bevaka. från vår synpunkt har detta fiske varit en rättighet för öborna sedan urminnes tider. När de föreslagna begränsningarna inte heller har något med beståndet att göra måste vi få till stånd en diskussion om detta även om det antagligen inte anses vara en stor fråga i Stockholm.

Kommentera