Invigning av Systembolaget på Öckerö

Idag kl 11 öppnade Systembolaget sin butik i Öckerö kommun. Invigningen skedde med närvaro av representanter från Öckerö kommun och Öckerö Bostads AB samt vice vd för Systembolaget Mikael Wallteg. Det kom även en mängd kommuninvånare som ville vara med om det historiska öppnandet och också passade på att handla i butiken.
Enligt Öckerö kommuns näringslivschef Katarina Stensryd är etableringen av en systembutik något som kommunen arbetat länge för.

– Det betyder mycket för hela kommunen och det är ett stort steg när det gäller ökad service till invånarna och turisterna, säger Katarina Stensryd.

Det är det kommunala bostadsbolaget Öckerö Bostads AB som äger fastigheten, som byggt om lokalerna för att anpassa dem till systembutik. Etableringen ligger i linje med det arbete som pågår med centrumutveckling i kommunen.

– Det här är starten för att utveckla ett nytt centrum på Öckerö med service och handel, säger Katarina Stensryd, något som i sin tur leder till ökade arbetstillfällen i kommunen.

Detta är ett resultat av en moderat motion från 2002 där det föreslogs att kommunen skulle arbeta för öppnandet av en Systembolagsbutik i kommunen. Sedan dess har det förts förhandlingar med Systembolaget framförallt om var den skulle lokaliseras. Till slut kom man överens om att Postens lokaler på Öckerö var lämpliga. Detta passade dessutom bra i tiden eftersom Posten behövde andra lokaler mer anpassade till sin verksamhet.

Kommentera