Höjd bensinskatt hotar jobb och välfärd

Vänsterpartierna presenterade igår gemensamt förslag om kraftigt höjda bensinskatter. Förslaget skulle allvarligt försämra möjligheterna att bo på landsbygden. Det är en orättvis politik som ensidigt höjer skatter och riskerar jobb över hela Sverige.

 

Under nästa mandatperiod vill oppositionen se skattehöjningar på bensin med totalt 49 öre. Det innebär att drivmedelskostnaden för genomsnittsbilisten skulle öka med mellan 500 och 600 kronor per år. För den som har en dieselbil uppgår de ökade drivmedelskostnaderna för genomsnittsbilisten till ungefär 1 200 kronor per år.

Vänsteroppositionens skattehöjningar skulle slå hårt mot dem som behöver bilen âexv. för att handla, skjutsa barnen eller för andra aktiviteter. Särskilt allvarliga skulle konsekvenserna bli för låginkomsttagare som redan idag har svårt att få ekonomin att gå ihop.

Därtill är det en tydlig glesbygdsfientlig politik som vänsterpartierna nu vill gå till val på. Kraftiga höjningar av bensinskatten skulle försämra möjligheterna att leva och bo i glesbygden, där avstånden ofta är långa och alternativen till bilen ä¤rre.

Tillsammans med förslaget om kilometerskatt och en återinförd förmögenhetsskatt slår man också rakt mot de entreprenörer och företagare som Ãr avgörande för om vi ska kunna få fler jobb i Sverige. Följden skulle bli sämre möjligheter att driva företag och färre nya jobb.

Med vänsterpartiernas skattepolitik skulle jobben bli färre och Sveriges ekonomiska återhämtning hotas.

Kommentera