Möte med Power Väst

På dagens möte med Power Väst fick vi information om att en vindkraftspark snart kommer att byggas i Hakefjorden utanför Volvos anläggning. Vindkraftsparken kommer att bestå av ett tiotal vindkraftverk på vardera 4 – 5 Mw. Dessa vindkraftverk är dubbelt så kraftfulla än de vindkraftverk som idag placeras ut. Denna vindkraftpark kommer att bestå av vindkraftverk från General Electric och de kommer att vara av olika former av försöksverk. 

Från Öckerö kommun redogjorde vi för att vår vindbruksplan nu är framme vid en utställning. Efter samrådet har vi tagit del av de synpunkter som kommit in och på grundval av detta är området på Björkö borttaget. Det var framförallt beroende synpunkter från militären men även synpunkter från boende på Björkö har vägts in. Sedan kan väl sägas att kommersiellt hade det varit svårt att exploatera ett så pass litet område med lönsamhet. Om allt går enligt planerna kommer Kommunfullmäktige att ta beslut innan sommaren om vindbruksplanen. 

Vi informerade också om att kommunen nu snart kommer att skriva ett avtal om att leasa tre st elbilar. Elbilarna skall främst användas till att ersätta anställdas resor som idag görs med egen bil mot ersättning men vi kommer också att tillhandahålla bilarna för allmänheten. Möjlighet att använda dem får man genom att bli medlem i Move Abouts bilpool. Vi tror att vi på detta sätt kommer att minska antalet resor med bil till och från arbetet. Anledningen är att 15 – 20 % av alla som tar bilen till arbetet skyller på att de skall använda bilen i tjänsten. Dessutom kommer resorna att bli betydligt mer miljövänligare än vad de är nu. 

Vårt bostadsbolag Öbo kommer att inköpa ett antal vindkraftverk utanför Öckerö kommun. Detta för att försörja kommunförvaltningen och Öbos förbrukning av el. Detta är ett steg för att ytterligare förbättra Öckerö kommuns miljöprofil. Detta innebär dock inget för vårt mål att skaffa egna vindkraftverk inom Öckerö kommun för att bli självförsörjande på förnyelsebar energi till år 2014. 

Nämnas i detta sammanhang kan också att Öbo har minskat sin uppvärmning av fastigheter och bostäder med fossilt bränsle med 90 %.

Kommentera