Moderaterna presenterar rapport om oppositionens orättvisor

I torsdags presenterade justitieminister Beatrice Ask och partisekreterare Per Schlingmann en rapport om hur oppositionens politik skulle göra Sverige mindre rättvist.

I årets vårkampanj lyfter Moderaterna en viktig diskussion om vilken politik som kan göra Sverige till ett mer rättvist land att leva i.

För oss moderater är rättvisa en viktig värdering som knyter an till vår idé om vad vi vill att Sverige ska bli: ett föregångsland. Föregångslandet Sverige utmärks av att ingen människa ska sorteras bort på förhand. Vad man heter, varifrån man kommer eller var någonstans man bor, ska inte styra ens liv.

Denna övertygelse är kärnan i vår syn på rättvisa. Rättvisa är inte att alla alltid ska ha det exakt lika utan att skapa lika goda möjligheter för alla människor att leva det liv man vill.

För att nå dit är flera saker viktiga. Allra viktigast är att föra en tydlig jobbpolitik. Genom att prioritera kraftfulla insatser för fler i arbete kan vi bekämpa de klyftor som uppstår när människor inte får möjligheten till ett eget arbete.

Viktigt är också att se till att människor kan leva på sin lön och har goda möjligheter att bo och arbeta i hela Sverige. Skolan är helt avgörande för att skapa lika möjligheter mellan människor. För att ge alla elever en bra start i livet är det viktigt att fortsätta stärka skolans kunskapsuppdrag så att ingen elev faller igenom.

En viktig fråga i höstens val är vilket regeringsalternativ som kan göra Sverige till ett mer rättvist land att leva i. Den här rapporten tittar närmare på vänsteroppositionens politik på områden som har en tydlig koppling till begreppet rättvisa. Det handlar om jobben, skatterna och skolan. I fråga efter fråga kommer de förslag som S, V och MP går till val på att innebära ett mer orättvist Sverige.

Elva orättvisor med vänsteroppositionens politik:

Orättvisa 11: större kunskapsskillnader mellan elever på gymnasiet

Orättvisa 1: färre jobb och därigenom större klyftor

Orättvisa 2: större skillnader mellan unga och äldre på arbetsmarknaden

Orättvisa 3: sämre stöd till sjukskrivna i behov av stöd och rehabilitering

Orättvisa 4: förlorade jobb och osäkra anställningsvillkor genom slopat RUT- och ROT-avdrag

Orättvisa 5: färre i arbete genom sämre villkor för Sveriges entreprenörer

Orättvisa 6: låginkomsttagare får betala mest i höjd skatt

Orättvisa 7: människor i glesbygden får sämre möjligheter att bo och arbeta

Orättvisa 8: större skattehöjningar för kvinnor än för män

Orättvisa 9: invandrare får betala mer i skattehöjning än infödda svenskar

Orättvisa 10: mindre stöd till elever med störst behov

Kommentera