Budgetkonferens

Under måndagen och tisdagen har Arbetsutskottet + representant från Vänsterpartiet varit på en tvådagars budgetkonferens där vi har fått förutsättningarna för budgeten för år 2012. Ekonomin har ännu inte tagit riktig fart vilket innebär att skatteunderlaget ännu inte är uppe i de nivåer som vi behöver för att säkerställa servicenivån på våra verksamheter i kommunen.

För år 2011 valde vi att lägga en underbalanserad budget med full kompensation för våra verksamheter för volym- kostnads- och löneökningar. Vi var därför en av de få kommunerna som inte hade några besparingar eller skattehöjningar beroende på lågkonjunkturen. Trots att budgeten var underbalanserad verkar det nu i prognoserna som att vi ändå skall klara ett nollresultat. Detta innebär att vi står starka inför framtiden och att vi också skaffat oss alla möjligheter att även under år 2012 att ge våra verksamheter full kompensation för volym- kostnads- och löneökningar. Från oss Moderater och Kristdemokrater är det viktigt att vi inte har en konjunkturanpassad service utan att våra kommuninvånare har samma service oberoende konjunkturläge.

Vi ser heller inte någon anledning att vi politiker skall ta ut en högre skatt än vad vi behöver. Det är ett enkelt sätt för politiker att höja skattesatsen istället för att krama ut så mycket man kan av varje skattekrona. Vi vill därför att våra kommuninvånare skall se fram emot år 2012 med bibehållen köpkraft och bibehållen servicenivå.

Kommentera