Full fart bakåt

 1. Vänsterpartiernas Jobbstopp

Byter arbetslinje mot bidragslinje genom nedtaget jobbskatteavdrag och utbyggda bidragssystem.

Högre kostnader för att driva företag och ha medarbetare anställda genom höjd bensinskatt, ny kilometerskatt, fördubbling av socialavgifter för unga, återinförd förmögenhetsskatt, avskaffade ROT- och RUT-avdrag, etc. Totalt 20 miljarder kronor i kostnadshöjningar dämpar efterfrågan på sysselsättning.

Utanförskapet permanentas när sjukförsäkringen återgår till vad den var när 140 personer förtidspensionerades varje dag genom avskaffade tidsgränser och högre ersättningar.

Moderaternas politik för fler jobb:

Det ska löna sig att arbeta. Vi vill fortsätta genomföra skattelättnader på arbete med fokus på låg- och medelinkomsttagare.

Det ska vara attraktivt att driva företag och anställa medarbetare. Alliansen har gjort det billigare och enklare att driva företag. Vi vill gå vidare med fortsatta reformer.

Vi satsar på omställning och bygger broar tillbaka till arbetsmarknaden. Vi vill vårda drivkrafterna till arbete och ge bättre stöd till den som behöver stöd för att komma tillbaka till arbetsmarknaden.

2. Högre räntor och mindre i plånboken hos vanliga löntagare

– Högre priser på varor och tjänster när kraftiga skattehöjningar på företagande läggs över på konsumenterna; ny kilometerskatt, höjd bensinskatt, höjning socialavgifterna för unga, etc.

– Alla med bolån riskerar att drabbas av högre räntor som följd av att högre kostnader på företagande driver upp inflationen.

– Nedtaget jobbskatteavdrag ger mindre pengar kvar i plånboken.

– Återinförd fastighetsskatt drabbar framförallt storstäderna.

Moderaternas politik för mer i plånböckerna hos löntagarna:

En genomsnittlig inkomsttagare har fått skattelättnader på 1700 kronor i månaden jämfört med 2006. Vi vill gå vidare med nya skattlättnader när ekonomiskt utrymme finns.

Vi för en ansvarsfull ekonomisk politik som är viktig för att skapa ett tryggt ekonomiskt klimat med låg inflation.

Fastighetsskatten har avskaffats samtidigt som ROT- och RUT-avdragen gör att människor får behålla mer i plånboken.

3. Statsfinanserna riskerar att köras i diket

– Försvagad arbetslinje och högre kostnader för att driva företag, leder till färre jobb och lägre tillväxt.

– Stigande inflation och högre räntor försvagar Sveriges ekonomiska återhämtning

Moderaternas politik för ordning och reda i sveriges ekonomi:

Sverige har Europas mest välskötta statsfinanser

Moderaterna är garanten för fortsatt ordning och reda i Sveriges ekonomi

Vi värnar om den arbetslinje som är nödvändig för att vi ska kunna jobba oss ur krisen

Pensionärerna

Skillnaden mellan pensionärer och inkomsttagare minskar inte när A-kasseavgift minskar och ingen kompensation ges till pensionärer för höjd bensinskatt

Färre jobb leder till långsiktigt till lägre tillväxt och urholkade pensioner

Moderaternas politik:

– Vi har sänkt skatten för landets äldre vid tre tillfällen. Vi vill gå vidare med nya skattelättnader under nästa mandatperiod.

Glesbygden

– Kraftiga höjningar av bensinskatten skulle försämra möjligheterna att leva och bo i glesbygden, där avstånden ofta är långa och alternativen till bilen färre.

– En avveckling av kärnkraften skulle riskera jobben i stålindustrin, på pappersverken, hos fordonstillverkarna och i andra energiintensiva sektorer. Det är jobben på glesbygden som skulle drabbas allra hårdast.

Moderaternas politik:

– Genom en tydlig jobbpolitik värnar vi sysselsättningen i hela Sverige.

– En trygg och långsiktig energiförsörjning är avgörande för att värna vår svenska basindustri som står för tusentals jobb över hela Sverige.

Kommentera