Öckerö Rederi AB

Idag startade vi formellt ett nytt kommunalt bolag som framförallt skall äga och driva vårt skolfartyg T/S Gunilla. Efter många samtal och förhandlingar med nuvarande ägaren ÖMC (Öckerö Maritime Center) är vi överens om att det är bäst att kommunen är ägare till fartyget. 

Historien börjar med att personer från den ideella föreningen MBV (Mot Bättre Vetande) startade Rederi AB Gunilla 1999. Avsikten var att det i Öckerö kommun skulle startas en seglande gymnasieskola och att Rederi AB Gunilla skulle tillhandahålla ett fartyg för detta ändamål. Från början hade Rederi AB Gunilla svårt med ekonomin och otaliga var de gånger som man äskade ökade anslag hos kommunen. Till slut, efter att man hotat att gå i konkurs medan fartyget var utomlands, så blev situationen ohållbar. Efter förhandlingar kom vi överens om att köpa fartyget genom dåvarande FUC, nuvarande ÖMC. FUC köpte fartyget och kommunen hyr fartyget och kringtjänster. 

Efter diskussion är vi nu överens om att den bästa lösningen är att kommunen övertar ägandet av fartyget. Detta har också rekommenderats av de konsulter som vi anlitat. Den bästa formen anser vi vara att fartyget finns i ett separat bolag för att inte sammanblanda ekonomin med övrig kommunal verksamhet. I styrelsen finns representant från Kommunstyrelsen, Barn- och Utbildningsnämnden, Öbo samt ÖMC.

 Om allt går enligt planerna kommer detta nya kommunala bolag, Öckerö Rederi AB, att köpa fartyget i sommar. Meningen är att verksamheten inte skall märka av detta utan den skall bedrivas som tidigare. För kommunen så får vi en bättre insyn samtidigt som vi också ensamma helt äger frågan om fartyget och skolan. Idag har vi redan en liten rederiverksamhet som handhar färjeverksamheten på linje 295 och 296, dvs. personfärjorna mellan öarna. Denna finns nu också möjlighet att bedriva i samma bolag. Detta förenklar och avgränsar denna verksamhet på ett bättre sätt än idag.

Kommentera