Alliansen leder över oppositionen

Som väntat så tappar vänsteroppositionen sympatier, enligt Demoskops senaste mätning, så fort de måste förklara sin politik. Höjningar av skatten, fastighetsskatten och bidragen är tydligen inget som imponerar på väljarna. Att vänsteroppositionen dessutom fortfarande efter mycket arbete inte kan ena sig i viktiga frågor förbättrar givetvis heller inte deras läge. Att det nu klart framgår att Vänsterpartiet kommer att ha avgörande inflytande på Vänsteroppositionens politik är säkert något som miljöpartister men också socialdemokrater har svårt att acceptera.

Alliansen har hela tiden visat upp en enad front och en sammanhållen politik. Det är denna enighet och ansvarstagande som nu ger resultat.

Kommentera