Möte med GöteborgsRegionens styrelse

Dagens möte med GöteborgsRegionens styrelse inleddes som vanligt med föredragningar. Denna gång handlade det om socialt hållbar utveckling inom GR. Det är viktigt att man uppmärksammar de sociala klyftor som finns i samhället och orsakerna till dessa. En stor del är integrationen av nyanlända invandrare. Exv. hur man skall undvika en segration samtidigt som det ändå finns starka önskemål hos många att bo där andra landsmän bor. 

Vi hade också en föredragning om en kommungemensam plattform för nyanlända. Detta handlar om ett ambitiöst program som alla nyanlända enligt ett regerings- och riksdagsbeslut skall genomgå. Programmet handlar om det mesta som exv. svenska traditioner, politik och valsystem och mycket annat. Detta kommer de mindre kommunerna ha svårt att klara av att genomföra själva varför ett samarbete genom GR passar alldeles utmärkt. 

Inget möte utan att prata om infrastruktur. Vi fick en uppdatering om var vi befinner oss i processen just nu. Frågan kom mycket att handla om var tvärförbindelsen mellan E40 och E20 skall dras. Beslutet blev att vi skall förorda att det går från Jerikotunneln via Öjersövägen och till Landvetter. Miljöpartiet ville inte ha någon tvärförbindelse alls men detta var de ensamma om att tycka. 

Avslutningsvis hade vi också en diskussion om GR:s framtida roll. Vi ansåg att GR även fortsättningsvis skall vara en organisation för gemensamma frågor för oss 13 kommuner. Samarbetet kommer antagligen att utvecklas än mer än vad det är idag. Detta inte minst beroende på att vi måste ta hjälp av varandra för att klara av att lösa gemensamma problem.

Kommentera