Fortroendet okar for Moderaterna

I Novus Opinions senaste mätning ar det jamt mellan blocken. Detta ar andra opinionsmatningen i rad som pekar pa samma sak, namligen att fortroendet okar for Alliansen och minskar for Vansteroppositionen ju mer media granskar och jamfor deras politik. Helt uppenbart ar att det ar latt att plocka roster pa att enbart klaga men nar Vansteroppositionen presenterar sitt alternativ inser fler och fler valjare att Alliansen har en trovardig och ansvarsfull politik som ar bra for Sverige.

Vad som ar an roligare ar att Moderaterna nu narmar sig Socialdemokraternas opionssiffror. Det ar dock viktigt att inse att den absolut viktigaste opinionsmatningen gors den 19 september och fram till dess galler det klargora skillnaderna mellan Alliansens och Vansteroppositionens politik.

Kommentera