Moderaterna och Kristdemokraterna bygger en konstgräsplan

Våra fotbollsspelande ungdomar i Öckerö kommunbehöver en konstgräsplan för att kunna bedriva en bra vinterträning. Avsikten var att vi skulle förverkliga detta redan förra året men på grund av den plötsliga konjunkturnedgången och kommunens lägre skatteintäkter var vi politiskt överens om att vi inte hade råd med detta. Nu ser vi en uppgång i konjunkturen och skatteintäkterna ökar igen och vi moderater och kristdemokrater anser då att detta är en prioriterad fråga. 

I vårt budgetförslag för år 2011 har vi därför finansierat en konstgräsplan på nuvarande grusplanen i Hjällvik. Eftersom förutsättningarna för en en konstgräsplan är goda på den platsen finns det goda möjligheter att konstgräsplanen kan stå klar redan tidigt under år 2011.

En kommentar för “Moderaterna och Kristdemokraterna bygger en konstgräsplan

Kommentera