Arbetslösheten i Öckerö kommun fortsätter att sjunka

Arbetslösheten fortsätter att sjunka i Öckerö kommun enligt Arbetsförmedlingens senaste månadsrapport. Jämfört med för mars så har den sjunkit från 2,2 % till 2,1 %. Samtidigt har andelen i personer program med aktivt stöd minskat från 1,9 % till 1,8 %. 

Samma siffror för riket är att antalet arbetslösa jämfört med mars minskat från 4,1 % till 3,7 % medan andelen i personer program med aktivt stöd minskat från 3,2 % till 3,1 %. 

Även när det gäller arbetslösheten för ungdomar så har den minskat. På ett år har den mer än halverats från 41 st till 17 st. Öckerö kommun har en ungdomsarbetslöshet  som är hälften av vad den är i övriga rikets kommuner.

Fortfarande är det så att Öckerö kommun har en av de lägsta arbetslösheterna i Västra Götalandsregionen.

Kommentera