Färre jobb med vänsteroppositionens politik

Socialdemokraterna har inlett en nationell kampanj med annonser i flera tidningar. Det är tre frågor som ställs kring ekonomi, ungdomsarbetslöshet och socialbidragsberoende

Fråga 1

”Är det rimligt att låna pengar för att sänka skatten?”

Svar:

Vi tar gärna en diskussion med vänsterpartierna om ordning och reda i de offentliga finanserna. Under mandatperioden har Sveriges statsskuld minskat från 46 till 41 procent av BNP. Eftersom vi har sparat i ladorna och amorterat på våra skulder har vi kunnat föra en offensiv krispolitik och stimulerat efterfrågan i svensk ekonomi. Jobbskatteavdraget har gett mer pengar i plånboken vilket hållit uppe konsumtionen samt gjort det mer lönsamt att arbeta. Det har i sin tur inneburit att fler människor arbetar och betalar skatt.

S, V och MP för en ekonomisk politik som skulle urholka arbetslinjen och öka arbetslösheten. Det skulle tvinga fram högre underskott och lägre tillväxt. Stora delar av oppositionens förslag är dessutom inte tillräckligt finansierade. Vanligt folk i hela landet skulle få betala ett högt pris för högre räntor och stigande inflation som en följd av oppositionens ansvarslösa politik.

Kommentera