Färre jobb med vänsterpartiernas politik II

Socialdemokraterna har inlett en nationell kampanj med annonser i flera tidningar. Det är tre frågor som ställs kring ekonomi, ungdomsarbetslöshet och socialbidragsberoende.

”Är det rimligt att ungdomsarbetslösheten närmar sig 30 %?”

Svar:

Som en följd av finanskrisen har ungdomsarbetslösheten stigit. För att möta utmaningarna har Alliansregeringen prioriterat stora ungdomssatsningar. Bland annat har kostnaderna halverats för att ha unga under 26 år anställda. En särskild Jobbgaranti för unga har införts och antalet utbildningsplatser har blivit fler inom komvux, yrkeshögskolan samt på universitet och högskolor.

Det finns tecken på att läget på arbetsmarknaden har börjat förbättras. Arbetsförmedlingens siffror för sista veckan i april visar att drygt 3100 inskrivna i åldern 18-24 år fick ett arbete. Det är mer än tusen personer fler jämfört med samma vecka förra året och samtidigt en toppnotering för 2010.

Samtidigt finns det mycket kvar att göra. Därför vill vi fortsätta föra en politik som sänker trösklarna till arbetsmarknaden. Vi vill se till att det lönar sig att arbeta, är billigt att anställa människor och attraktivt att starta, driva och utveckla företag.

Mot vår jobbpolitik står vänsteroppositionens jobbstopp. S, V och MP är överens om att fördubbla de sociala avgifterna för att ha unga under 26 år anställda. Dessutom säger vänsterpartierna nej till både högre kvalitet och tydligare kunskapsmål i grundskola och gymnasium. Det skulle försämra unga människors möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden.

Kommentera