Färre jobb med vänsterpartiernas politik III

Socialdemokraterna har inlett en nationell kampanj med annonser i flera tidningar. Det är tre frågor som ställs kring ekonomi, ungdomsarbetslöshet och socialbidragsberoende.

”Är det rimligt att socialbidragen ökar i över 90 % av landets kommuner?”

Svar:

Sverige har gått igenom den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet. Som ett litet exportberoende land har arbetslösheten stigit och antalet personer som behöver socialbidrag blivit fler.

För att kunna minska utanförskapet krävs en tydlig arbetslinje och en långsiktig politik för fler jobb. Här återfinns tydliga skillnader mellan Alliansen och vänsterpartierna. Ska det löna sig bättre eller sämre att arbeta? Ska det bli billigare eller dyrare att ha unga människor anställda? Ska det bli mer eller mindre attraktivt att starta, driva och utveckla företag i Sverige?

Vänsteroppositionens ekonomiska politik skulle bromsa Sveriges ekonomiska återhämtning med färre jobb och större socialbidragsberoende som följd. Det vore en både orättvis och orimlig politik.

Kommentera