Möte med Kommunfullmäktige

På senaste mötet med Kommunfullmäktige beslutades att kommunen fortsättningsvis skall betala en kontantinsats på 15 % på ny- och ombyggnationer av kommunens lokaler. Detta för att vi på detta sätt på sikt då stärker soliditeten i Öbo istället för som idag när Öbo tar lån på hela beloppet. Självklart innebär detta också att hyran också kommer att bli 15 % lägre. 

Fyra stycken motioner och medborgarförslag besvarades också. Vänsterpartiets motion om att färdtjänsttaxan skall vara lika med kollektivtrafikens taxa besvarades med att den i flera avseenden är det idag tack vare Flexlinjen. Fullt ut är vi inte beredda att göra den sänkningen men vi hänvisade till beslutet att Västtrafik i framtiden skall ägas av Västra Götalandsregionen ensam och att regionen skall utreda färdtjänsttaxan inom regionen.
Miljöpartiets motion om en offensivare trafik- och miljöpolitik besvarades med att mycket har hänt sedan motionen ställdes. Direktbussar från Öckerö och Hönö, bättre kollektivtrafik från Lilla Varholmen, Flexlinje, Trafikverkets satsning på samåkning och kollektivtrafik i samband med utbyggnaden av 155:an m.m. Dessutom GR:s satsning på K2020.
Vi sa nej till fartbegränsning i form av väggupp  eller motsvarande på Borslyckevägen.
En motion om fler p-platser vid Hedens By besvarades positivt och arbetet är redan igång. 

Slutligen tog vi beslut om att ställa oss bakom att Västra Götalandsregionen skall vara ensam ägare till Västtrafik istället för som idag tillsammans med de 49 kommunerna i regionen. Detta förenklar styrning och ledning av Västtrafik och förenklar också hanteringen av ekonomin.

Kommentera