Möte med Polisstyrelsen

På fredagens möte med Polisstyrelsen fick vi bl.a. information om insatsen mot Hells Angels i Gunnilse. Detta var en sedan en längre tid planerad aktion där man också lyckades att binda ett antal medlemmar till olika brott. Resultatet hittills är att fem av de tolv medlemmarna är häktade för olika brott, Skattemyndigheterna har beslagtagit bl.a. motorcyklar som säkring av fordran m.m. 

Polisen i Västar Götaland har under ett flertal år haft problem med att få sin ekonomi att gå ihop. För i år är dock prognosen att de kommer att gå 4,2 mkr bättre än budget. Mycket arbete är nedlagt på detta. Bl.a. har man minskat övertiden rejält och har nu en bättre planering. Denna prognos har man trots att man fått fler polisaspiranter än beräknat vilket i sig är positivt. För i år räknar man med att få ytterligare 143 polisaspiranter. Tillskottet av poliser i hela Sverige gör att Alliansregeringen klarar sitt mål med 20 000 poliser varav hälften i yttre tjänst.

Under stundom har det varit artiklar om nedläggning av polisstationer. Min åsikt är fortfarande densamma, brott begås mycket sällan inne på en polisstation varför det är bättre att vi har fler poliser i yttre tjänst som istället för poliser i inre tjänst som sitter och väntar på allmänhetens besök. Polisen måste dessutom bli mycket bättre på att använda de hjälpmedel som finns såsom telefonanmälan och internet. I det avseendet finns det mycket kvar att göra även om det nu skett en viss förbättring. Inom Västra Götaland så har 81 % av befolkningen en polisstation inom en mils radie, 99 % av befolkningen har den inom tre mils radie. Med tanke på hur sällan varje person behöver uppsöka en polisstation och att möjligheterna att kontakta polisen på andra sätt stadigt förbättras så är detta helt acceptabla siffror.

Kommentera