Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill höja kommunalskatten i Öckerö kommun

I går presenterade Socialdemokraterna och Miljöpartiet sina budgetförslag för år 2011. Föga överraskande så föreslår båda partierna en skattehöjning på 50 öre. Detta är klassisk vänsterpolitik som vi känner igen från riksplanet där man ju också vill höja skatten på arbete. 

Vi moderater har tillsammans med kristdemokraterna nu visat att vi klarar av att styra kommunen även igenom en svår lågkonjunktur. Trots sjunkande intäkter från kommunalskatten är vi en av få kommuner som har gett våra verksamheter de pengar de äskat för att klara av kostnads- löne- och verksamhetsökningar och detta utan att höja kommunalskatten. Vi har klarat av detta tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik där vi i de goda tiderna samlat pengar i ladorna för att klara den kommande lågkonjunkturen.  Att inneha majoriteten innebär ett stort ansvarstagande och det gäller att se till att man får ut så mycket som möjligt av varje skattekrona.   

Öckerö kommun har under vår ledning en bevisat bra kommunal service. Vi har en mycket bra service för våra äldre. Detta visades inte minst när vi fick tidningen Äldreomsorgs värdegrundspris. 2005 fick vår VA-enhet Flygt-priset för sitt miljöarbete och alldeles nyligen kom Öckerö kommun på 16:e plats av 290 kommuner i SKL:s undersökning av kvalitén i skolan. 

Vänsteroppositionen i kommunen har hela tiden valt att ta den lätta vägen genom att föreslå skattehöjningar. Notabelt är att även när vi var på toppen av en högkonjunktur med den största ökningen av skatteintäkterna någonsin så yrkade även då Socialdemokraterna på en skattehöjning.

Kommentera