Möte med Kommunstyrelsen

På mötet med Kommunstyrelsen i tisdags togs vårt budgetförslag. Föga överraskande yrkade både Socialdemokraterna och Miljöpartiet en skattehöjning på 50 öre. För Socialdemokraterna är det väl mer en form av tradition att göra detta. Det visade sig väl inte minst när man också yrkade en skattehöjning mitt i högkonjunkturen då kommunen hade den högsta ökningen av skatteintäkterna någonsin. Om man inte klarar av ekonomin mitt i högkonjunkturen hur skall man då klara av ekonomin alla andra år? 

Kommunstyrelsen godkände en medfinansiering på ett projekt i Hyppelns hamn. 

Två st detaljplaner föreslås att godkännas också. Dels hallen inom Suddaområdet och dessutom utbyggnaden av ICA i Hönö Röd. Mot utbyggnaden av ICA reserverade sig Folkpartiet och Miljöpartiet.

För vår del anser vi att en utbyggnad av ICA kommer att ge våra kommuninvånare en utökad service. Sortimentet kommer att öka, affären blir mer tillgänglig inuti samtidigt som transporterna till butiken kommer att minska eftersom lagerutrymmena blir större. Erfarenheterna från andra kommuner med liknande projekt visar att handeln även kommer att öka i de andra affärerna eftersom människor inte behöver lämna kommunen för att köpa sina dagligvaror. 

Vi föreslår för Kommunfullmäktige att kommunen övertar ägandet av T/S Gunilla. I och med övertagandet så kommer vi att ha egen beslutanderätt över fartyget. De ev. risker som finns är oförändrade eftersom avtalet med de nuvarande ägarna, ÖMC, gör att kommunen redan idag står för hela risken. 

Avslutningsvis fick vi en ekonomisk rapport per mars i år. Denna visar att vårt resultat f.n. visar på 6 mnkr bättre än budget. Rapporter på efterföljande månader visar dessutom att resultatet håller på att ytterligare förbättras. Detta gör att vi har mycket goda möjligheter att få ett nollresultat eller kanske t.o.m. lite bättre.

3 kommentarer för “Möte med Kommunstyrelsen

 1. Vi har gjort ett gediget arbete hur vi vill utveckla handeln i Öckerö kommun i det s.k. STÖK-projektet. Detta utmynnade i en handelsstrategi som finns att hitta på kommunens hemsida.
  När det gäller en ridsportsanläggning så försökte vi moderater med alla medel att rädda kvar Hönö RK inom kommunen när de skulle flytta från Pinan 2002. Tyvärr röstades vi ner av dåvarande majoriteten och ridklubben valde då att flytta tll Bulycke. Skall det ske något nytt i den frågan så krävs det ett initiativ från intressenter eftersom det inte är aktuellt med en kommunal ridanläggning.
  När det gäller satsningen på tjejer så är det i grunden föreningarna som styr detta. Vi stöttar föreningarna genonm en nolltaxa för ungdomar. Nämnas kan att Öckerö IF har en flick/damfotbollssektion som är lika stor som de övriga föreningarnas herrfotbollssektioner. Innebandyn har också många tjejer liksom skytteföreningen. Dessutom finns det en konståkningsklubb också i kommunen.
  Om det finns ett intresse av att starta andra verksamheter speciellt för tjejer så kommer de givetvis att få samma stöd som övriga föreningar. Initiativet borde då givetvis komma från dem som vill starta en sådan verksamhet så kommer kommunen att vara behjälplig i de delar vi kan hjälpa till i.

 2. Jag såg på din blogg från den 27/5 att ni vill satsa mer på Prästängen…..dvs fotboll. Jag skulle vilja be dig utveckla din syn på fritidssektorn och vem den är till för.

 3. Jag uppskattar verkligen utbyggnaden av ICA, men jag hoppas att det även finns en plan för våra andra matvaruhandlare så att de inte försvinner. På vilket sätt kan vi stötta dem så att även de får ta del av ev utökad tillströmmning av kunder? Även om vi vanliga konsumenter måste göra ett aktivt val så behövs det ett initiativ från kommunen där man lyfter fram ALLA handlare.

  Och nu inför valet vill många med mig veta vad ni skall göra för att utveckla fritidssektorn för tjejer? Har ni några intentioner att vara aktiva med att utveckla en ridsportsanläggning här ute? Då pratar jag om en säker anläggning där både barn och vuxna kan mötas kring det som just dom älskar, hästar (alltså inga fotbollar eller puckar. En anläggning där barn och ungdomar vistas i alla väder tillsammans med entusiastiska vuxna och rogivande hästar.
  Kan man tänka sig att ge oss en av alla fotbollsplaner på öarna? Eller finns det en utvecklingspotential på nuvarande soptipp som skall läggas ner? Finns det någon särskild budget för tjejidrotter? Har ni siffror på hur mycket ni satsar på pojkar respektive flickor? För mig och likasinnade är detta en viktig fråga inför valet.

Kommentera