Öckerö kommuns bibliotek nominerade till Bästa lättlästa bibliotek

I höst delar Centrum för lättläst för andra gången ut ett pris på 10 000 kronor till ett bibliotek som på ett förtjänstfullt sätt lyft fram den lättlästa litteraturen, lättlästa tidningar och lättläst samhällsinformation. Hela fem bibliotek i Västra Götaland har i år blivit nominerade, nämligen Alingsås stadsbibliotek, Borås bibliotek, Falkenbergs bibliotek, Mölnlycke bibliotek och Öckerö bibliotek.

– Vi tycker att många bibliotek behöver få mer kunskap om lässvårigheter. Därför vill vi belöna bibliotek som lägger ner stort arbete på att lära sig mer om grupper som har det tufft med läsningen. – Det är en demokratifråga att även de svaga läsargrupperna ska få tillgång till litteratur och nyheter, och där fyller förstås biblioteken en mycket viktig funktion, säger Bror Tronbacke, direktör vid Centrum för lättläst. 

2009 var det Norrköpings stadsbibliotek som vann priset. De har använt prispengarna till att arrangera en hel vecka i april fylld av läsupplevelser till många olika läsargrupper. 

Kriterierna för nominering är främst att biblioteket har insett behovet av lättläst hos flera målgrupper, till exempel invandrare, dyslektiker, funktionshindrade, men även ointresserade eller ovana läsare som idag är en stor grupp. Biblioteket ska också arbeta med aktiv marknadsföring riktat till målgrupperna genom inbjudan till biblioteket eller uppsökande verksamhet. Man ska på ett medvetet sätt skylta upp och informera om lättläst, samt placera böckerna och nyhetstidningen 8 SIDOR så att låntagarna lätt hittar dem. Kanske viktigast av allt – biblioteket ska ha avsatt resurser för ett aktivt arbete med lättläst och ha minst en ansvarig person. 

Femton bibliotek i landet har blivit nominerade, vilket är dubbelt så många som förra året. Övriga bibliotek som blivit nominerade är Alingsås stadsbibliotek, Bodens stadsbibliotek, Borgholms bibliotek, Borås bibliotek, Eskilstuna stadsbibliotek, Falkenbergs bibliotek, Falköpings bibliotek, Linköpings stadsbibliotek, Ljungby bibliotek, Mölnlycke bibliotek, Olofströms bibliotek, Piteå bibliotek, Vindelns bibliotek och Öckerö bibliotek. 

Den 9 september på Internationella läskunnighetens dag delas priset ut på vinnande bibliotek. Prispengarna är avsedda att användas till läsfrämjande aktiviteter på biblioteket. Priset delas ut av Centrum för lättläst som gör nyheter, böcker och information för människor som av olika skäl har lässvårigheter eller är otränade läsare.

Kommentera