Satsningar för 2011 på kollektivtrafiken

I Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag finns det en satsning på kollektivtrafiken med över en mnkr. Vi har de senaste åren årligen satsat pengar på att bygga ut och förbättra kollektivtrafiken inom kommunen och till Göteborg.

Detta har resulterat i att vi numera har snabbussar både från Burö och från Fotö/Hönö. Dessa är så populära att det är svårt att få sittplats på vissa turer. Vissa turer kommer därför att till hösten trafikeras av nyinköpta dubbeldäckare.

Trafiken inom kommunen har kompletterats med en Flexlinje som människor med färdtjänstbevis och pensionärer kan åka med. Till nästa år kommer denna att kompletteras med en större buss och då kommer alla att få utnyttja Flexlinjen. Flexlinjen ringer man och beställer till närmaste mötespunkts.Eftersom det finns c:a 120 st mötespunkter så har man aldrig långt att gå till den närmaste.

Till nästa år ser vi också över möjligheten att ha kompletteringstrafik på fredag- och lördagkvällar för de som kommer hem lite senare.  Sammantaget innebär denna långsiktiga satsning som gjorts under de senaste åren att våra kommuninvånare kommer att ha en bättre, flexiblare och tätare kollektivtrafik att nyttja. Förhoppningsvis leder detta också till att fler utnyttjar kollektivtrafiken och parkerar eller rent av säljer sin, eller en av sina bilar.

Kommentera