Moderaterna ikapp Socialdemokraterna

I Novus första väljarbarometer i juni är Alliansen för första gången sedan riksdagsvalet 2006 större än de rödgröna och Moderaterna passerar Socialdemokraterna som största parti. Skillnaderna mellan blocken och de två stora partierna är dock så liten att den faller inom den statistiska felmarginalen. Kristdemokraterna hamnar under spärren med 3,9 procent samtidigt som Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen med 4,8 procent av väljarnas stöd.

Alliansen, med Kristdemokraterna inräknade, får tillsammans stöd av 47,0 procent av väljarna. Det är den bästa noteringen för Alliansen sedan valet 2006. Den rödgröna oppositionen får stöd av 46,4 procent av väljarna vilket är det svagaste stödet sedan förra valet. Skillnaden mellan blocken är så liten att den inte är statistiskt säkerställd.

Moderaterna ökar med 1,8 procentenheter till 32,1 procent och ligger därmed över 30 procent för tredje mätningen i rad. Detta är också det högsta stödet för Moderaterna i Novus mätningar sedan valet 2006. Det är Moderaterna som ensamma står för Alliansens ökade stöd i opinionen under den senaste månaden.

Socialdemokraterna backar för tredje mätningen i rad och har idag stöd av 31,5 procent av väljarna. Det är den sämsta noteringen hittills för Socialdemokraterna i Novus mätningar och innebär att Moderaterna passerar Socialdemokraterna som största parti. Skillnaden är dock för liten för att vara statistiskt säkerställd. Jämfört med i juni 2008 när stödet för Socialdemokraterna nådde sin högsta punkt under mandatperioden har Socialdemokraterna tappat drygt var fjärde väljare. Under de senaste två månaderna har det skett en tydlig omsvängning bland de unga väljarna. I april var Socialdemokraterna betydligt större än Moderaterna bland de unga. Nu har de två partierna i stort sett samma stöd bland de unga väljarna. 

Det fortsätter att gå trögt i opinionen för de tre mindre Allianspartierna Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Folkpartiet noterar 5,7 procent, en liten minskning med 0,4 procentenheter jämfört med föregående mätning. Centerpartiet får 5,2 procent, – 0,1 procentenheter. Kristdemokraterna backar med 0,6 procentenheter till 3,9 procentenheter och skulle därmed inte klara riksdagsspärren.

Miljöpartiet är fortfarande dragloket för oppositionen och har stöd av 9,9 procent av väljarna, en ökning med 1,4 procentenheter jämfört med föregående mätning. Vänsterpartiet får stöd av 5,0 procent, en minskning med 1,9 procentenheter jämfört med föregående mätning. Vänsterpartiets minskning är den enda enskilda förändringen på partinivå jämfört med föregående mätning som är statistiskt säkerställd. 

Sverigedemokraterna får stöd av 4,8 procent av väljarna och skulle därmed få en vågmästarroll.

Novus Opinion har för den här mätningen intervjuat 2 000 personer per telefon under tiden 25 maj – 7 juni 2010. Andelen osäkra väljare är 11,1 procent. Fältarbetet har genomförts av Norstat.

Kommentera