101 dagar kvar

Valfrihetsreform
30 procent av befolkningen känner inte till att vårdvalsreformen genomförts i deras landsting.
Reformen har inneburit att 181nya vårdenheter har tillkommit, en ökning med hela 19 procent. Dessutom har öppettiderna förbättrats och bemötandet har blivit mer patientorienterat. Förändringar som bidrar till att minska de vårdköer som vi dragits med under lång tid i Sverige. Tydlighet måste utgöra ledord vid kommunicering. 

Jobbskatteavdraget effekter
Jobbskatteavdraget har effekt för storleken på människors plånböcker. Ett vårdbiträde har tack vare avdraget netto fått en extra månadslön på ett år. Dessutom har 70 procent av jobbskatteavdraget tillfallit dem som tjänar under 300 000 kr per år. Låg- och medelinkomsttagare vinner därmed på avdraget. 

Fastighets- och förmögenhetsskatt
Nu lurar fastighetsskatten och förmögenhetsskatten runt hörnet. Om oppositionen kommer till makten efter valet kommer dessa skatter återinföras. Villornas taxeringsvärde ska även ingå i förmögenhetsskatten, d.v.s. förmögenhetsskatten blir en fastighetsskatt. Ingen har väl glömt vilka effekter detta hade på Bohusläns kustsamhällen under den sista socialdemokratiska regeringsperioden.

Oppositionens skuggbudget
Vänsterpartierna har presenterat sin skuggbudget. Vi i Alliansen har granskat den och granskningen finns nu att läsa här.

Kommentera