Möte med Kommunfullmäktige den 10 juni

På mötet med Kommunfullmäktige togs beslut om två st detaljplaner. Den första var mötes- och idrottshallen på Sudda som Missionsförsamlingen skall bygga tillsammans med Hönö IS. Denna hall kommer att vara ett bra tillskott till kommunens verksamheter och den kommer också att bidra till ökade möjligheter att ha större evenemang i kommunen. 

Den andra detaljplanen som det beslutades om var utbyggnaden av ICA i Hönö Röd. Vi anser att detta är ett bra tillskott till kommunens handel när vi nu får en affär med ett större sortiment som dessutom blir mer besöksvänlig. Detta stöds också av vår handelsstrategi som antagits av Kommunfullmäktige. Enligt STÖK-utredningen så kommer detta att stimulera ytterligare handel inom kommunen vilket även andra butiker kommer att ha nytta av. Mot beslutet reserverade sig Folkpartiet och delar av Miljöpartiet. 

Det stora ärendet var budget för år 2011. Den stora skillnaden mellan vårt, Moderaternas och Kristdemokraternas, förslag och vänsteroppositionens var att vi vill ha en oförändrad kommunalskatt medan Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill ha en skattehöjning på 50 öre.

Socialdemokraterna har yrkat skattehöjning i stort sett i alla deras budgetförslag sedan år 2002. Noterbart är att även under den högsta konjunkturen någonsin med de högsta skatteintäktsökningarna i kommunen genom tidigare så yrkade man skattehöjning. Tydligt är att med Socialdemokraterna vid makten så är man garanterad skatthöjning oavsett vilken konjunktur det är. Motiveringen i år var bl.a. att Öckerö kommun har lägre kommunalskatt än snittet i Västra Götaland. Dock är det så att vi har högre skatt än snittet i Sverige. Om man använder detta argument så skall man snarare verka för en skattesänkning.

I övrigt ville oppositionen bygga en fritidsgård redan nästa år medan vi vill avvakta till året därefter då utredningen om hur vi skall göra med högstadiet är klar. Att bygga en fritidsgård innan dess skulle innebära att vi inte med säkerhet vet var den skall ligga. Detta beroende på att diskussion finns om att även ha ett högstadium även på Hönö och därmed skulle detta också kunna vara en möjlig plats för en fritidsgård. Dessutom anser vi att vi skall veta hur vi skall använda Bratteberg innan vi flyttar ut fritidsgårdsverksamheten därifrån. Att som oppositionen tomställa lokaler anser vi vara slöseri med resurser.

Miljöpartiet hade också mer pengar i budgeten än alla andra partier. Detta beroende på att man räknar in löften från vänsteroppositionen i riksdagen. Att räkna in vallöften i en budget innan riksdagsvalet ens har varit och löftena därmed också långtifrån infriade är inget annat än ansvarslöst.

Socialdemokraterna tog också upp och diskuterade de ekonomiska styrprinciperna vilka vi alltid under alla tidigare år varit överens om. Denna fråga lyckades man med en minoritetsvotering att återremittera till Kommunstyrelsen. Detta tyder väl mer på bristen på argument från vänsteroppositionen mot vårt budgetförslag än något sakligt i själva frågan. 

Avslutningsvis så tog Kommunfullmäktige också beslut om att kommunen skall förvärva T/S Gunilla.

Kommentera