Fortsatt sjunkande arbetslöshet i Öckerö kommun

Arbetslösheten fortsätter att sjunka i Öckerö kommun. Detta har nu varit en genomgående trend under våren. Arbetslösheten har stadigt sjunkit och detta dessutom från en redan låg nivå jämfört med andra kommuner i Sverige.

I Öckerö kommun var det under maj månad 1,9 % arbetslösa jämfört med i april då den var 2,1 %. För personer i program med aktivt stöd är siffrorna 1,8 % för båda månaderna. Detta är en av de lägsta siffrorna för hela Västra Götalandsregionen. 

Öckerö kommun har under en lång tid haft en låg arbetslöshet och det är glädjande att vi fortsätter att ha detta. Att vi dessutom från en redan låg nivå, nationellt sett, ytterligare minskar arbetslösheten visar att vi också har förmåga att fortsätta denna trend. 

För riket är siffrorna också sjunkande, från 3,7 % i arbetslöshet jämfört med 3,5 % i april och 3,1 % för personer i program med aktivt stöd både för maj för och april månad.

Även ungdomsarbetslösheten sjunker i kommunen. För maj månad är den 1,5 % vilket är mindre än hälften av vad det är i snitt i både Västra Götalandsregionen (3,7 %) och i riket (3,5 %).

Kommentera