Möte med Regionfullmäktige

Under tvådagarsmötet handlade det främst om budgeten för år 2011. Från Moderaterna hade vi lagt ett budgetförslag som vi kallar för ”Steget före” I detta förslag har vi gjort en del satsningar som skiljer sig från vad majoritetspartierna S, FP och C har i sitt budgetförslag.  Förra året hade Vänsterpartiet tagit en annan beräkning av skatteintäkterna än vad vi andra gjorde. Den vedertagna beräkningen är från den som SKL gör men Vänsterpartiet hade valt en annan beräkning som givetvis gav mer i skattenetto. I år är det Miljöpartiet som har tagit ett innovativt grepp genom att inte ange någon skattesats. Ett märkligt grepp eftersom det är utifrån skattesatsen som skatteintäkterna beräknas. Skall man få ihop Miljöpartiets budgetförslag kan man dock räkna ut att det behövs en skattehöjning på 50 öre.

Sjukvården är den största delen av budgeten som sammanlagt omsluter över 37 mdr kr och där sjukvården har drygt 32 mdr kr. Moderaterna vill satsa på att bygga ut ambulansverksamheten. Målen är att ambulansen skall vara på plats inom 15 minuter i 90 % av fallen vid utalarmering. För att klara detta så kommer ambulansresurserna att förstärkas och vi kommer också att inköpa ytterligare en ambulanshelikopter. 

Vi vill höja ribban för att minska väntetiderna på våra akutmottagningar. Vårt mål är att alla patienter skall ha fått hjälp inom en timma. Detta skall ske genom att se över flödena inne på akutmottagningen, men också på sjukhusen i stort. 

Vi vill också satsa på hembesöksteam bestående av läkare och sjuksköterskor. Hembesöken skall dels genomföra planerade besök hos äldre patienter men också kunna larmas ut akut, exv. till äldre patienter som är i behov av medicinsk vård men som inte behöver ambulans och vård på sjukhus. 

Vi vill att Västra Götaland skall ha en tillväxt som ligger väsentligt över rikssnittet under de kommande åren. 

Vi vill fortsätta utbyggnaden av vår infrastruktur. Det är viktigt att bygga ut järnvägen mellan Göteborg och Stockholm via Landvetter flygplats. Det är också viktigt att satsa kapacitetsåtgärder på Västra Stambanan och på Norge/Vänerbanan.  Vi vill också ha en ambition att bygga ut E20, E45 och Rv40 till fyrfältsvägar. 

Moderaterna i Västra Götaland har som mål att öka kollektivtrafikens andel i alla starka stråk med 50 % till år 2015. Därtill målet att 99 % av Västtrafiks bussar skall drivas med förnyelsebara bränslen år 2020.

Kommentera