Budgethearing med Västtrafik

På mötet gick man bl.a. igenom resandeutvecklingen. Den senaste tiden har den sjunkit, mycket beroende på det ofördelaktiga väder vi hade i vintras. Detta är något som man hoppas kommer att vända och redan finns det tendenser till att det redan gjort detta. Inköp av nya tåg, 240 st nya bussar samt nya spårvagnar skall hjälpa till med detta. Dessutom kommer man att bygga ut perrongerna för tågen så att man får plats med längre tåg och på så sätt ökar kapaciteten. 

För Öckerö kommuns del så kommer vi under hösten att få våra dubbeldäckare på linje 290 mellan Burö och NE-platsen. Detta gör att kapaciteten ökar utan att man för den sakens skull tar upp mer plats på färjan. För Öckerö kommuns del så är det nu i princip klart att vi får ytterligare en större buss, 22-personers, till Flexlinje. Den kommer, om allt går enligt planerna, att sättas i trafik under oktober månad. Meningen är då att Flexlinjen skall kunna nyttjas av alla istället för som idag enbart av personer med färdbevis. Den interna busslinjen 292 kommer då att avvecklas fr.o.m. december. Detta innebär bl.a. att istället för drygt tjugotalet hållplatser så kommer Flexlinjen att ha 110 st. Vi tittar också över möjligheten att även använda Flexlinjens bussar och Öckerö Taxi till kompletteringstrafik på fredags- och lördagskvällar. Detta har sedan länge varit ett önskemål från många framförallt från våra ungdomar.

Kommentera