Miljöpartiet i Öckerö kommun har luftsiffror i sin budget

Miljöpartiet i Öckerö kommun har presenterat sitt budgetförslag för år 2011. Det låter ju bra när man läser texten men om man som jag granskar deras budgetförslag i siffror som inlämnades till Kommunfullmäktige blir bilden lite annorlunda. 

Man uppger att man har ett resultat som hamnar på nästan noll. Det intressanta är att man uppnått detta genom att fuska en del med siffrorna. Givetvis höjer man skatten, det är ju vänsterpartiers paradgren, och detta inbringar 12 mnkr. Men förutom detta förutsätter man att de rödgröna vinner riksdagsvalet och man förutsätter då också att de infriar löftet om mer pengar till kommunerna. Detta skulle då ge 8 mnkr extra. Att i budgetförutsättningar för kommunen lägga in pengar som ännu inte är beslutade om dessutom baserat på ett valresultat är inget annat än ansvarslöst. 

Fortsätter man granskningen så ser man att man lagt till drygt 6 mnkr till Socialnämnden för ökade kostnader nästa år, drygt en mnkr på ensamkommande flyktingbarn samt en satsning på kollektivtrafiken på drygt en mnkr. Detta är precis samma satsning som vi Moderater och Kristdemokrater har i vår budget. Skillnaden är att på nästa rad tar Miljöpartiet tillbaka 7 mnkr i något som man kallar för ”reducering”. Man går alltså ut i media och säger att man gör dessa satsningar men glömmer att tala om att man tar tillbaka nästan alla pengar. 

I övrigt har man också tagit bort den reserv på över 3 mnkr som vi nu håller på att bygga upp för att kunna använda inför nästa lågkonjunktur. Med Miljöpartiets budgetförslag står vi då också betydligt sämre rustade inför framtiden. 

För mig är det uppenbart att man inte kan bedriva en ekonomisk politik i en kommun baserad på luftsiffror. Skulle Miljöpartiet komma till makten i vår kommun skulle man med detta synsätt på ekonomi snart kört kommunen i botten. 

För den som är intresserade av siffror så finns protokollet från Kommunfullmäktige här.

Kommentera