Tillbaka till flumskolan

Tillsammans har S, V och Mp under mandatperioden konsekvent röstat nej till alla initiativ för mer kunskap i skolan. Samtidigt har de var för sig presenterat en rad vitt skilda förslag som skulle innebära en återgång till den gamla flumskolan utan kunskapsfokus, utan tydliga krav och utan bättre uppföljning med stöd till elever.

Det är höljt i dunkel hur vänsterpartiernas gemensamma skolpolitik ser ut. Såväl Sveriges elever som föräldrar och lärare förtjänar att få veta hur skolan kommer att se ut om vänsterpartierna skulle vinna valet i september. Kommer Sverige att bli ett av de få länder i världen där föräldrarna nekas information om hur deras barn presterar i skolan? Kommer det bli offret eller förövarna som tvingas att byta skola vid svåra fall av mobbing? Och kommer valfriheten och mångfalden att försvinna i den svenska skolan?

Med denna genomgång vill vi rikta frågan till vänsteroppositionen om hur deras gemensamma svar ser ut för skolan. Vi väntar på besked på följande viktiga områden:

1. Betyg

2. Läxor

3. Satsningar mot mobbning

4. Nationella prov

5. Ordning och reda

6. Friskolornas framtid

7. Krav på läroplan

Kommentera