Littorin: Ville skona de närmaste

Sven Otto Littorin träder fram och förklarar sig efter en veckas tystnad. Det borde finnas en del självrannsakan hos Aftonbladet men vi kan väl knappast förvänta oss att de skall ha något samvete i detta utan det är lösnummerförsäljning som gäller. I DN finns också en utförligare intervju.

Kommentera