Ny arbetslöshetssiffror för juni

Under juni månad ökade arbetslösheten något i riket och så även i Öckerö kommun. I kommunen ökade den från 1,9 % till 2,2 % och i riket från 3,5 % till 3,8 %. Till detta kommer personer som är i program med aktivt stöd. För Öckerö kommun så minskade denna siffra från 1,9 % till 1,8 % och i riket så minskade den från 3,1 % till 2,9 %. En ökning under sommarmånaderna är en normal tendens med tanke på att många som går ut från skolan anmäler sig som arbetssökande. 

Öckerö kommun har fortfarande bland den lägsta arbetslöshetsstatistiken i Västra Götalandsregionen. Strömstad sticker ut med en mycket låg statistik vilket givetvis beror på deras närhet till Norge och därmed handeln med norrmännen. I övrigt så är det Tanum och Tranemo och Öckerö kommun som ligger lågt. Glädjande är att sett över en längre period så sjunker arbetslösheten och beräknas nu bli lägre än vad man tidigare förutspådde.

Kommentera