Köpet av TS Gunilla är klart

Idag köpte kommunen skolfartyget T/S Gunilla via sitt kommunala bolag ÖRAB (Öckerö RederiAktieBolag) skolfartyget T/S Gunilla från ÖMC (Öckerö Maritime Center).

ÖMC köpte år 2006 på uppdrag av kommunen fartyget från dåvarande ägaren Gunilla RederiAB  efter det att ägarna efter flera år haft stora problem med att hantera både ekonomi och drift på ett tillfredställande sätt. Efter fyra år har vi efter att utrett detta ansett att det bästa är att kommunen tar över ägandet. Detta sker genom ett nystartat kommunalt bolag, ÖRAB, för att separera skolfartygets driftskostnader från den övriga kommunala verksamheten.

Verksamheten med fartyget kommer inte på något sätt att förändras utan detta är egentligen bara en administrativ ändring eftersom kommunen redan innan hade ett avtal med ÖMC som innebar att kommunen även då hade det yttersta ansvaret för fartyget.

Kommentera