(S) förvanskar Moderaternas vallöften istället för att presentera egen politik

Under söndagen presenterade Socialdemokraterna en granskningskampanj av hur Moderaternas vallöften uppfyllts under mandatperioden. Den rapport om skatter som lades fram visar tydligt att Socialdemokraterna istället för att presentera egna förslag nu prioriterar att förvanska Moderaternas och Alliansregeringens politik.

Bland annat hävdas i rapporten att Sverige är ett av få länder i världen där pension beskattas hårdare än lön. Men jämförelsen är missvisande då ingen hänsyn tas till hur de olika ländernas socialförsäkringssystem är finansierade och då särskilt vem som betalar in socialavgifterna, arbetsgivaren eller arbetstagaren. Tas arbetsgivaravgifterna, eller delar av dem, med i beräkningarna blir bilden en annan – lön beskattas då högre än pension även i Sverige. Sverige är dessutom ensamt om att ha ett extra generöst jobbskatteavdrag för arbetstagare över 65 år. Moderaterna är tydliga med att det ska löna sig både att arbeta och att ha arbetat. Vi har redan i två steg sänkt skatten på pensioner. Regeringen har dessutom fattat beslut om en tredje skattesänkning f rom 2011. Totalt innebär de tre stegen att en pensionär med 150 000 kronor i inkomst kommer att få behålla 4900 – 5800 kronor mer varje år beroende på var man bor. Under sina 12 år vid makten sänkte S inte skatten för äldre en enda gång.

En nyligen presenterad oberoende granskning av Riksdag och departement visar att 4 av 5 av Alliansens vallöften redan är i hamn. Och fler är på gång. Istället för att förvanska Moderaternas vallöften borde Socialdemokraterna ge väljarna tydliga besked om sin egen politik i följande frågor:

Vilka samhällsproblem vill man lösa genom att höja skatterna för tre miljoner löntagare?

Hur blir ungdomsarbetslösheten lägre genom att kostnaderna fördubblas för att ha unga under 26 år anställda? (sammantaget nästan 10 miljarder kronor)

Hur ska pensionerna långsiktigt kunna stiga genom en nedmontering av arbetslinjen och ökat utanförskap?

Kommentera