Ang Västnytts inslag om ensamkommande flyktingbarn

Enligt inslag i Västnytt ikväll igår kväll pekades Öckerö kommun ut först av alla kommuner som saknade avtal med migrationsverket.

Öckerö kommun har i dagsläget inget skriftligt avtal med Migrationsverket om fortsatt mottagande av ensamkommande barn. I sak är alltså Västnytts uppgift riktig.

Men Kommunfullmäktige har i mars 2010 fattat beslut om mottagande av fem barn för år 2010. Migrationsverket har fått sig tillsänt kopia på Kommunfullmäktiges beslut. Därtill har vi månatlig kontakt med Migrationsverket och har muntligen avtalat med Migrationsverket att vi kommer att ta emot fem barn under hösten 2010. Migrationsverket ville att vi skulle vänta med att teckna den formella, skriftliga överenskommelsen tills vi var redo att

påbörja själva mottagandet.

I år har mottagandet fördröjts av att vi haft svårt att rekrytera familjehem, trots flitigt annonserande. Vi arbetar därför intensivt med att försöka finna familjehem. När familjehemmen är funna och utredda kommer det skriftliga avtalet med

Migrationsverket att tecknas och mottagandet påbörjas. Detta kommer enligt våra nuvarande beräkningar att ske i början av oktober månad.

Kommentera