Arbetslösheten är oförändrad i Öckerö kommun

Arbetslösheten i Öckerö kommun stod i princip still mellan juni och juli i år enligt Arbetsförmedlingen. Arbetslösheten ökade från 2,2 % till 2,3 % medan personer program med aktivt stöd minskade från 1,7 % till 1,6 %. Detta innebär att Öckerö kommun har den näst lägsta arbetslösheten i hela Västra Götalandsregionen efter Strömstad. Då skall man ta med i beräkningen att Strömstad har en alldeles speciell arbetsmarknad med sin närhet till Norge. Sett i detta perspektiv och att Öckerö kommun var en av de kommuner som drabbades av nedgången i fordonsbranschen kan vi konstatera att vi har en mycket låg arbetslöshet både nationellt och internationellt sett. 

Även i riket har arbetslösheten ökat något från 3,8 % till 4,0 % medan för personer i program med aktivt stöd har den minskat från 2,9 % till 2,8 %.

Kommentera